Tài Liệu


DiscussionStarted byRepliesLast post
TIN HỌC 11- CÁNH DIỀU - CHỦ ĐỀ E ICT - Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz 0 Admin User
TIN HỌC 11- CÁNH DIỀU - CHỦ ĐỀ E ICT - Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP 0 Admin User
TIN HỌC 11- CÁNH DIỀU - CHỦ ĐỀ E ICT - Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP 0 Admin User
TIN HỌC 11- CÁNH DIỀU - CHỦ ĐỀ E ICT - Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP 0 Admin User
Bai 6: Tao bao cao don gian 0 Admin User
Câu lệnh lặp 0 Admin User
Mở rộng rẽ nhánh 0 Admin User
CSDL THu VIen 0 Admin User
LUYỆN TẬP VÀ BÀI TẬP IF 0 Admin User
mail thầy Điện 0 Admin User
Truy vân dữ liệu P2 0 Admin User
Truy vẫn dữ liệu p1 0 Admin User
Bt1 0 Admin User
Bài tập 10A9 kt miệng mừng tuổi 0 Admin User
Link Youtobe 0 Admin User
THITHPT 0 Admin User